BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 241580

Uchwała Nr XXX/138/2005
W sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
Z dnia: 2 września 2005 r.
Wydane przez: Rada Miejska
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

Załączniki:

nr_xxx_138_2005.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 161KB
  Data dodania: środa, 2 listopada 2005, godz. 08:12
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info