BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127214

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim

ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski, Tel./Fax. 054 2855756, NIP 889-11-95-936 zeas@piotrkowkujawski.pl
ogłasza przetarg nieograniczony:

„Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski”.
Czas trwania zamówienia : 03 września 2007 roku – 20 czerwca 2008 roku.

Osobą do kontaktów jest Stanisław Kwiatkowski tel.(0-54) 2855756.

Wartość zamówienia powyżej 60 000 euro i poniżej 211.000 euro..

Wymagane wadium : 3.000 PLN słownie: trzy tysiące złotych

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są;

- do prowadzenia działalności tożsamej z zamówieniem

- posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia(licencje)

- zatrudnić kierowców posiadających uprawnienia do przewozu osób

- posiadać sprawne techniczne ubezpieczone autobusy w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia.

- złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

- do wniesienia wadium.

Termin składania ofert : 6 czerwca 2006 roku godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert : 6 czerwca 2006 roku godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert : Cena-100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim

ul. Włocławska 37,

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 maja 2007 roku.

Dyrektor ZEAS

Stanisław Kwiatkowski

Załączniki:

u_m_o_w_a.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 35KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 06:52
  Typ MIME: application/msword
 
siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 06:52
  Typ MIME: application/msword
 
formularz_ofertowy.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 36KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 06:52
  Typ MIME: application/msword
 
ogloszenie_o_zamowieniu.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: wtorek, 22 maja 2007, godz. 09:46
  Typ MIME: application/msword
 




© 2003 Internet-Info