BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127168

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,27 ha, położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58, zapisanej w KW 19990, zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,27 ha, położonej w Lubsinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 58, zapisanej w KW 19990, zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 80 300,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2006 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 1, sala nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 8030,00 zł) na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011, najpóźniej do dnia 4 września 2006 roku.

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

w dniu 5 sierpnia 2006 roku
© 2003 Internet-Info