BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127206

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 97 m2, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/24, zapisanej w KW 19531.
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 97 m2, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/24, zapisanej w KW 19531.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1385,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2006 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 1, sala nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, najpóźniej do dnia

8 września 2006 roku do godz. 13.00.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej, oznaczać będzie odstąpienie od umowy oraz przepadek wadium.

Burmistrz

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

10 sierpnia 2006 r.
© 2003 Internet-Info