BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195709

ZARZĄDZENIE Nr 19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Konkursowej
Z dnia: 14 kwietnia 2005 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2005

Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie:

powołania Miejsko-Gminnej Komisji Konkursowej.

Działając na podstawie Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Na Plakat „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS"

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu dokonania przeglądu prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum powołuję Komisje w składzie:

1. Marek Marynowski - przewodniczący

2. Alina Miętkiewicz - członek

3. Ireneusz Kucharski - członek

4. Jarosław Waszak - członek

§ 2

Komisja oceni wykonane prace i wybierze z każdej kategorii po 5 najlepszych prac, celem zgłoszenia do III etapu konkursu.

§ 3

Ostatecznym terminem posiedzenia komisji jest 28 kwiecień 2005 roku.

§ 4

Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem imiennym laureatów II etapu konkursu.

§ 5

Zobowiązuję Inspektora ds. obronnych do zgłoszenia wyróżnionych prac do III etapu konkursu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
© 2003 Internet-Info