BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195730

ZARZĄDZENIE Nr 15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 31 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 31 marca 2005 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art. 128 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703)

Zarządzam:

§1

W Uchwale Nr XXII/106/04 z dnia 30 grudnia 2004r, Uchwale Nr XXIII/113/05 z dnia 21 stycznia 2005r, Uchwale Nr XXIV/117/05 z dnia 8 lutego 2005r, Uchwale Nr XXV/124/05 z dnia 23 marca 2005r. dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2005.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w § 1 pkt. l z kwoty 16.548.565 zł na kwotę 16.663.787 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w § 2 z kwoty 18.635.196 zł na kwotę 18.750.418 zł.

§2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info