BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195719

ZARZĄDZENIE Nr 9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w Mieście Piotrków Kujawski w 2005 roku
Z dnia: 21 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 21 lutego 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 lutego 2005 r w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w Mieście Piotrków Kujawski w 2005 roku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami).

Zarządza się co następuje:

§ 1

przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych w gminie Miasto Piotrków Kujawski na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
© 2003 Internet-Info