BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195499

ZARZĄDZENIE Nr 5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej w Lubsinie oraz lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w Swiątnikach
Z dnia: 15 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 15 lutego 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami byłej szkoły podstawowej w Lubsinie oraz lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w Swiątnikach.

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów, w składzie:

1. Jarosław Waszak - Przewodniczący

2. Tomasz Ciesielski - Członek

3. Krzysztof Staszak - Członek.

§2

1.Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę w dniu powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
© 2003 Internet-Info