BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195619

Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Z dnia: 30 września 2004 roku
Data wejścia w życie: 1 października 2004 roku
Zarządzenie Nr 24/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie : regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

w Piotrkowie Kujawskim

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) nadają regulamin organizacyjny dla Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

§1

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu.

§2 Zapoznanie pracowników z regulaminem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§3 Regulamin winien być niezwłocznie opublikowany na stronie intemetowej BIP.

§4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku.
© 2003 Internet-Info