BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195669

Zarządzenie Nr 7/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Z dnia: 21 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: 21 maja 2003 roku
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku - o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, póz. 507)

zarządzam co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku, powołuję Obwodowe Komisje ds. Referendum w składach osobowych określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr l

do Zarządzenia Nr 7 72003 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski

z dnia 21 maja 2003 r.

l. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr l w Piotrkowie Kujawskim

1) Włodarski Ryszard

2) Marciniak Zbigniew

3) Malinowski Adam

4) Nowak Barbara

5) Kubacka Elżbieta

6) Racinowska Ilona Małgorzata

7) Przysiecka Wanda

8) Szpek Jolanta

9) Jędruszczak Halina

10)WilińskaEwa

2. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Piotrkowie Kujawskim

1) Frątczak Krzysztofa

2) Marciniak Ludomira

3) Szymański Robert

4) Czarnecka Ewa

5) Szałkiewicz Gabriela

6) Hoppe Agnieszka Ewelina

7) Karpińska Sylwia

8) Paszkowska Bożena

9) Rakowska Ewa Renata

10)Wawrzyńska Barbara

3. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Lubsinie

1) Stramowski Marian

2) Kapturska Kazimiera

3) Piasecka Ewa

4)Młchalak Marlena

5)Walczak Aneta

6)Brzeziński Jan

7)Siutkowska Marzena

8)Kłosowski Sławomir

9)Uniszkiewicz Halina

4. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Wójcinie

1) Dziubich Jerzy

2) Kapturski Grzegorz

3) Niemczyk Klaudia

4) Góralczyk Jolanta

5) Brzezińska Mirosława

6) Twardowska Ewa

7) Kapturski Janusz

8) Makowska Karolina

9) Bladowski Jan

5. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 w Byczu

1) Mankowski Zygmunt

2) Kaźmierczak Marek

3) Chłodziński Józef

4) Piątek Halina Krystyna

5) Głowacki Piotr Paweł

6) Jankowska Agnieszka

7) Kocent Tomasz

8) Królikowska Anna

9) Derucka Monika

6. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6 wPołajewie

1) Durkiewicz Józef

2) Krysiak Wojciech

3) Kardasz Marian

4) Wiśniewski Wojciech Władysław

5) Gapska Dorota Elżbieta

6) Maciejewski Błażej

7) Wąsowicz Teresa

8) Czynsz Mirosław

9) Paliwoda Romana

7. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7 w Dębołęce

1) Włodarski Arkadiusz

2) Ochocińska Anna

3)WłosińskaDona

4) Michalak Wiesław

5) Gapska Jolanta Lucyna

6) Zientara Agnieszka

7) Śmigieł Tadeusz

8) Harendziak Beata

9) Kozłowska Alicja

8. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8 w Świątnikach

1) Kozłowski Jan

2) Kubiak Włodzimierz

3) Kubiak Agnieszka

4) Badeusz Józef Andrzej

5) Modrzyńska Jadwiga

6) Nowak Ireneusz

7)Nawrocka Justyna -

8)Kubiak Wioletta

9) Bieganowska Bożena

9. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9 w Jerzycach

1) Kłosiński Marcin

2) Szklarska Jadwiga

3) Klimczak Agnieszka

4) Wilińska Dominika

5) Rosołowski Franciszek

6) Benda Joanna

7) Sobczyński Marek

8) Śmigieł Agnieszka

9) Siudzińska Agnieszka Joanna

10)Ciesielski Tomasz

10. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10 w Nowej Wsi

1) Nawrocki Jan

2) Kłosowska Adriana

3) Danielak Halina

4) Kaczorowski Bartłomiej

5) Kuczyńska Wiesława

6) Adolskł Andrzej

7) Czerniejewska Katarzyna

8) Lipka Maciej

9) Wilińska Jolanta

11. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 11 w DPS- Piotrków Kujawski

1) Włodarska Anita

2) Kubiak Elżbieta

3) Wiśniewska Anna

4) Sobczak Emilia

5) Michalski Zbigniew Piotr

6) Ozimińska Grażyna

7) Karkosik Patrycja

8) Maciołek Magdalena

9) ZielińskaBeata
© 2003 Internet-Info