BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195677

ZARZĄDZENIE NR 4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zarządzenia spisu z natury
Z dnia: 12 listopada 2002 roku
Data wejścia w życie: 12 listopada 2002 roku
Zarządzam sporządzenie spisu z natury :

l.Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia:

gospodarka komunalna, pomieszczenia UM i G, Opieka Społeczna, Straż Pożarna i wg

wskazania Skarbnika całość majątku — własność Gminy.

2. Rodzaj inwentaryzacji - okresowa pełna

3.Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego - inwentarz, materiały, druki ścisłego zarachowania

4. Osoba materialnie odpowiedzialna - ............................................................

5. Termin rozpoczęcia -15.11.2002, zakończenia 31.12.2002 spisu z natury.

6.Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam

zespół spisowy w następującym składzie osobowym:

1) Roman Dunaj -Przewodniczący

2) Jolanta Wilińska - Członek

3) Jadwiga Hełminiak - Członek

W skład powyższego zespołu spisowego wchodzą osoby spoza przedsiębiorstwa:

.........................................................................

.........................................................................

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

7.Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 30 listopada 2002 roku.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Zajączkowski
© 2003 Internet-Info