BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195662

Zarządzenie Nr 8/96 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej
Z dnia: 4 listopada 1996 roku
Data wejścia w życie: 4 listopada 1996 roku
Na podstawie § 6 ust. l pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r oraz Wytycznych Szefa WIOC we Włocławku zarządzam:

§ l

Przeprowadzić inwentaryzację sprzętu OC w magazynie sprzętu OC w dniach 13-22 stycznia 1997 roku.

§ 2

Inwentaryzacji podlega

l. wojskowy sprzęt techniczny znajdujący się na ewidencji gminy,

2. inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej,nie objęty indeksem.

§ 3

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w składzie:

1. Waszak Jarosław - Przewodniczący

2. Kozłowski Jan - członek

3.Radzimska Ewa – członek

§ 4

Nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Czesław Wiśniewski
© 2003 Internet-Info