BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195467

Zarządzenie Nr 2/96 Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy.
Z dnia: 21 lutego 1996 roku
Data wejścia w życie: 1 marca 1996 roku
w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy.

Na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 21, poz.124 z dnia 6 kwietnia 1990 roku z późn. zm. / oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1995 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych

ustala się, co następuje :

§ 1.

Tygodniowy wymiar czasu pracy w Urzędzie Gminy wynosi 40 godzin od poniedziałku do piątku :

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godziny. 7.30 – 15.30

wtorek – od godziny . 8.00 – 16.00

§ 2.

Wynagrodzenie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1996 roku.

Wójt Gminy

Piotrków Kujawski

Czesław Wiśniewski
© 2003 Internet-Info