BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195469

Zarządzenie NR 1/96 Wójta Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: sprwie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
Z dnia: 31 stycznia 1996 roku
Data wejścia w życie: 31 stycznia 1996 roku
w sprawie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Na podstawie art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy / Dz. U. Nr 24, poz.141 z późn. zm. / oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 roku / Dz. U. Nr 19,poz.95/ w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracownicy samorządowi zatrudnieni na czas nieokreślony w: Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku Kultury i Przedszkolu otrzymują wynagrodzenie chorobowe z zakładu pracy w wysokości 100%.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z mocą od dnia 1 lutego 1996 roku.

Wójt Gminy

Piotrków Kujawski

Czesław Wiśniewski
© 2003 Internet-Info