BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195679

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: zbycia nieruchomości.
Z dnia: 27 kwietnia 2007 roku
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym n/w nieruchomości :

1. działkanr 58, położona w Lubsinie, o pow. 1,27 ha, zabudowana obiektami byłej szkoły podstawowej,

2. działka nr 388/7, położona w Połajewie, o pow. 342 m2, zabudowana trzema domkami letniskowymi, stanowiącymi odrębne od gruntu prawo własności.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

zarzadzenie_nr_17_2007.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 116KB
  Data dodania: środa, 16 maja 2007, godz. 13:21
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info