BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podatki i opłaty
Ilość odsłon: 25592

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 30 październia 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
© 2003 Internet-Info