BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44675

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – dz. Nr : 1327 i 1328
Piotrków Kujawski, dnia : 02.12.2005 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zawiadamia, że Proszkownia Mleka Sp. z o.o 88-230 Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 28 złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – dz. Nr : 1327 i 1328

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 6 w dniach od 05.12.2005 r. do 28.12.2005 r ).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info