BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44820

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44852 „ Kozy” zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/3 obrębu geodezyjnego Malina
Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zawiadamia, że Zbigniew Rasiewicz – Kancelaria Radcy Prawnego ,85-183 Bydgoszcz, ul. Wieniawskiego 15 działającego w imieniu inwestora – Polkomtel S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44852 „ Kozy” zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/3 obrębu geodezyjnego Malina.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 6 w dniach od 06.12.2005 r. do 28.12.2005 r ).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info