BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44683

ZAPOWIEDŹ PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 20 kwietnia 2005 r. Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 13 października 2005 r. Nr 200 poz. 1651)
ZAPOWIEDŹ PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 20 kwietnia 2005 r. Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 13 października 2005 r. Nr 200 poz. 1651)

informuję, że najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski umożliwione zostanie doręczanie dokumentów elektronicznych.

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych:

1. Udostępniony zostanie adres elektronicznej skrzynki podawczej: piotrkowkujawski@samorzady.pl

2. Akceptowane będą po ww. dacie struktury fizyczne dokumentów elektronicznych

i zakresy użytkowe:

a) Dokument xml tworzony w trakcie wypełniania formularzy dostępnych na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski: www.piotrkowkujawski.pl

b) Formaty poczty elektronicznej ewentualnie z załącznikami w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W szczególności przyjmowane będą formaty: txt, rtf v1.6, pdf v 1.2, doc, opendocument 1.0 oraz jpg.

3. Oprócz poświadczeń przekazywanych drogą elektroniczną na wskazany przez interesanta adres poczty elektronicznej, na żądanie interesanta Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski będzie udostępniał Urzędowe poświadczenie odbioru na nośniku: dyskietce 1,44 MB lub płycie CD.

Informacje uzupełniające:

Mirosław Czynsz

piotrkowkujawski@samorzady.pl

tel. 054 265 41 80, 054 265 51 12

Załączniki:

zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: czwartek, 23 lutego 2006, godz. 08:50
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info