BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44684

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zawiadamia, że Polkomtel S.A. , 02-676 Warszawa ul. Postępu 3 złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT4 - 4198 „Piotrków Kujawski zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1280/2 obrębu geodezyjnego Piotrków Kujawski .

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 6 w dniach od 25.04.2007 r. do 16.05.2007 r ).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info