BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Urząd Stanu Cywilnego
Ilość odsłon: 19378

Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny
1. Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste przyszłych małżonków

- odpisy skrócone aktów urodzeń (nie dotyczy osób urodzonych na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)

- w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (z wyłączeniem zdarzeń zarejestrowanych w Piotrkowie Kujawskim)
2. Opłaty:

- 75,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

- 5,00 zł - za zapewnienie

- 0,50 zł - za każdy załącznik

3. Termin odpowiedzi:

- nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia zapewnień

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 0*(54) 2654 180 wew. 19

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku.

Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stałe zameldowana jest w mieście lub gminie Piotrków Kujawski.
© 2003 Internet-Info