BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28964

Radca prawny
Wojciech Borkowski
Zakres obowiązków:
Radca prawny:

• opiniuje pod względem prawnym redakcyjnym projekty aktów prawnych;

• udziela porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

• opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez gminę;

• informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Urzędu;

• występuje w charakterze pełnomocnika Rady lub Burmistrza w postępowaniu sądowym i administracyjnym;

• uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej.
© 2003 Internet-Info