BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28960

Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Skonieczny
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail burmistrz@piotrkowkujawski.pl
Zakres obowiązków:
Burmistrz

1. Organizuje pracę Urzędu;

2. Podejmuje działania zapewniające realizacje zadań;

3. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej;

4. Upoważnia pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej;

5. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu z zakresu prawa pracy;

6. Realizuje politykę personalną w Urzędzie;

7. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla burmistrza ustawami, uchwałami Rady Miejskiej oraz wynikające ze statutu miasta i gminy;

8. Reprezentuje urząd na zewnątrz;

9. Realizuje zadania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy;

10. Współpracuje z organami policji, prokuratury, straży pożarnej i innymi jednostkami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11. Koordynuje na terenie miasta i gminy działania w sytuacjach kryzysowych dotyczące zwalczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.
© 2003 Internet-Info