BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28967

Samodzielne stanowiska pracy ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska
Tomasz Ciesielski
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 17
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail budownictwo@piotrkowkujawski.pl
Zakres obowiązków:
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska realizuje zadania:

• wykonuje i nadzoruje realizację ustawy Prawo zamówień publicznych,

• współpracuje z organami administracji rządowej w sprawie profilaktyki i leczenia weterynaryjnego, oprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych;

• przyjmuje i przekazuje zgłoszenia o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźna zwierząt;

• prowadzi sprawy dotyczące znakowania zwierząt;

• współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;

• przyjmuje informacje o pojawieniu się chorób roślin;

• prowadzi działania na rzecz wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego wsi oraz na rzecz dostosowania rolnictwa i obszarów wiejskich do norm i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, współpracuje w tym zakresie z samorządem powiatu i województwa;

• wydaje zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

• z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu;

• z zakresu zadrzewień, zapewnia racjonalną gospodarkę środkami przewidzianymi na ten cel w budżecie gminy;

• przygotowuje decyzje na wycięcie drzew i krzewów;

• opracowuje i aktualizuje programy ochrony środowiska w gminie;

• opracowuje plany przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska;

• przygotowuje wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;

• przygotowuje decyzje w sprawie wymierzenia kary za niezgodne z przepisami prawa niszczenie zieleni i drzew współpracuje z inspekcją ochrony środowiska;

• realizuje zadania gminy w zakresie ustawy o ochronie przyrody

• zapewnia kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

• opracowuje informacje w tym zakresie, współpracuje z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, organami policji i sądami.
© 2003 Internet-Info