BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28963

Samodzielne stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg
Ryszard Domański
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 15
Fax (054) 265-51-12
Adres e-mail piotrkowkujawski@samorzady.pl
Zakres obowiązków:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg realizuje zadania:

• określone w ustawie o gospodarce komunalnej;

• zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Wdraża i kontroluje realizację uchwalonych przez Radę Miejska szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie;

• planowanie i realizacja zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy

• prowadzenie ewidencji dróg w gminie, współpracuje z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich i Powiatowym Zarządem Dróg;

• umieszcza i utrzymuje tablice w zakresie nazw ulic i placów;

• planowanie budowy, modernizacji dróg gminnych i dróg lokalnych w mieście;

• prowadzenie spraw związanych z przywróceniem pasa drogowego w przypadku jego naruszenia;

• zapewnienie zimowego utrzymania dróg i chodników;

• zapewnienie zgodnie z obowiązującym prawem właściwego oznakowania dróg na terenie gminy. Kieruje w tych sprawach wnioski do właścicieli dróg;

• przestrzeganie postanowień ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań;

• organizowanie prac w zakresie prowadzonych robót publicznych;

• nadzór nad pracą pracowników fizycznych, organizowanie frontu prac, kontrola wykonania;

• prowadzenie ewidencji miejsc pamięci na terenie gminy;

• utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;

• rozliczanie materiałów zakupionych do remontu dróg, chodników, wykonania prac konserwacyjnych w ramach robót publicznych;

• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;

• utrzymanie i dbanie o estetykę przystanków autobusowych (wiat stanowiących własność gminy);

• nadzorowanie przygotowania lokali wyborczych.
© 2003 Internet-Info