BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 28959

Urząd Stanu Cywilnego
Ryszard Włodarski
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski
Lokalizacja Urząd Miasta i Gminy
Telefon 0 (54) 2654 180 wew. 19
Fax (054) 265-51-12
Zakres obowiązków:
Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania:

• rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzonych w księgach stanu cywilnego;

• prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób;

• wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania i odtwarzania aktów stanu cywilnego;

• przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów;

• organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych z zakresu USC;

• realizacja zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

• prowadzenie archiwum USC

Ponadto Kierownik USC prowadzi zadania:

• prowadzi sprawy z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych;

• zapewnienie realizacji zadań gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
© 2003 Internet-Info